Specialisaties

TBVP 010 Strafrechtadvocaten behandelt alle aspecten van het strafrecht.


Haar expertise richt zich met name op de volgende (deel)gebieden: strafrecht, jeugd(straf)recht en bestuurs(straf)recht.

010 Strafrechtadvocaten behandelt alle aspecten van het strafrecht. Wij treden daarbij alleen op als advocaat van de verdachte. Wij staan geen slachtoffers en kroongetuigen bij. 

010 Strafrechtadvocaten staat haar cliënten veelvuldig bij in zaken waarbij er een verdenking is gerezen aangaande: 

 • Vermogensdelicten (diefstal, inbraak, beroving, overval, heling, verduistering, oplichting);
 • Gewelds- en levensdelicten (moord en doodslag, openlijke geweldpleging);
 • Drugsdelicten (in- en uitvoer, voorbereidingshandelingen, hennepkwekerij, drugslab);
 • Wet Wapens en Munitie (voorhanden hebben, overdragen, verkopen van wapens en munitie):
 • Fraude/witwassen (witwassen, valsheid in geschrifte);
 • Zedendelicten (verkrachting, ontucht, kinderporno);
 • Verkeersdelicten (rijden onder invloed, gevaarzetting, dood door schuld, klaagschrift inhouding rijbewijs) (zie ook onze website www.rijbewijszaken.nl);
 • Criminele organisatie;
 • Cybercrime (internetoplichting, internetfraude, marktplaatsoplichting, tikkiefraude);
 • Mensenhandel (uitbuiting, gedwongen prostitutie);
 • Ontnemingszaken (ontnemen wederrechtelijk voordeel, plukze);
 • In beslag genomen goederen (klaagschrift inbeslagname);
 • Uit- en overleveringszaken (WETS en WOTS);
 • Detentierecht (klachtzaken binnen de penitentiaire inrichting);
 • Economisch strafrecht (white collar crime)


Heeft u onze hulp nodig bij bovenstaande zaken? Twijfel dan niet om contact op te  nemen. Dit kan via onderstaand contactformulier of via onze pagina contact. U kunt  uiteraard ook direct bellen met een van onze advocaten.

Jeugdstrafrecht

Binnen het strafrecht gelden voor de minderjarige verdachte andere regels dan voor volwassenen. Minderjarigen worden berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voornoemde regels kunnen in bijzondere gevallen zelfs gelden voor personen tot en met 23 jaar (adolescentenstrafrecht). Minderjarigen moeten op grond van de wet altijd worden bijgestaan door een advocaat wanneer zij verdacht worden van het plegen van een misdrijf. In dat geval is bijstand door een gespecialiseerde advocaat altijd aan te raden. 

Bij 010 Strafrechtadvocaten hebben alle advocaten de specialisatieopleiding jeugdstrafrecht voltooid. Zij hebben allemaal geruime ervaring bij de behandeling van jeugdstrafzaken. Als gevolg daarvan zijn zij ook allen door de Raad voor Rechtsbijstand als specialist aangemerkt, hetgeen betekent dat zij de minderjarige op kosten van de Staat kunnen bijstaan.

De advocaten van 010 Strafrechtadvocaten worden door de minderjarige en hun ouders vaak gezien als betrokken, bevlogen en overtuigend. 

Jeugdrecht (civiel)

Dreigt ten aanzien van uw kind een ondertoezichtstelling of zelfs een (gesloten) uithuisplaatsing, dan kunt u bij 010 Strafrechtadvocaten terecht voor kundige en daadkrachtige bijstand. Het kantoor beschikt over twee advocaten (mr. W.J. van Bel en mr. W. van der Voet) met geruime ervaring en specialistische kennis op het gebied van het jeugdrecht. Zij hielpen al vele cliënten een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te voorkomen of deze zo spoedig mogelijk op te heffen. 

De advocaten van 010 Strafrechtadvocaten kunnen u begeleiden en bijstaan in de vaak moeilijke, emotionele en ondoorzichtige procedure betreffende uw kind(eren). 

Heeft u onze hulp nodig bij bovenstaande zaken? Twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. Dit kan via onderstaand contactformulier of via onze pagina contact. U kunt uiteraard ook direct bellen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Een strafzaak kan soms samengaan met een bestuursrechtelijke procedure. Indien u bijvoorbeeld wordt verdacht van het aanwezig hebben van drugs in uw woning, kan de burgemeester besluiten deze (tijdelijk) te sluiten op basis van artikel 13b Opiumwet. Ook kan een (verdenking van een) strafbaar feit ertoe leiden dat uw verklaring omtrent gedrag (VOG) of grijze pas wordt geweigerd. De verdenking van rijden onder invloed kan leiden tot een ongeldigverklaring van het rijbewijs. En in geval van huiselijk geweld kan een huisverbod worden opgelegd. In al dit soort zaken kunnen wij bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen of in beroep gaan bij de rechter om voor u een goede uitkomst te bewerkstelligen. Wij verlenen juridische bijstand in onder andere de volgende situaties:

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 • Grijze pas of beveiligingspas;
 • Pandsluitingen ex artikel 13b Opiumwet;
 • Last onder dwangsom;
 • Huisverbod;

Heeft u onze hulp nodig bij bovenstaande zaken? Twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. Dit kan via onderstaand contactformulier of via onze pagina contact.

Contact

  010 Strafrechtadvocaten

  TBVP 010 Strafrechtadvocaten
  Heemraadssingel 187
  3023 CB Rotterdam

  T: 010-7640830
  F: 010-7640831
  W: info@010strafrecht.nl