Mr. W.J. van Bel

Mr. (Wouter) van Bel is advocaat sinds 2007. Hij is een ervaren strafrechtspecialist en behandelt alle soorten strafzaken waarbij het accent ligt op procedures aangaande de Opiumwet, georganiseerde criminaliteit, levensdelicten, geweldsmisdrijven en vermogensdelicten. Door zijn cliënten wordt mr. Van Bel gezien als een gedegen, betrokken en vindingrijke advocaat, die vecht voor hun belangen. Daarbij maakt mr. Van Bel geen onderscheid tussen grote en kleine zaken. Elke zaak is voor de betreffende cliënt immers van groot belang.

In 2013 rondde mr. Van Bel met succes de Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen te Utrecht af.

Tevens behandelt mr. Van Bel zaken in het kader van het jeugd(straf)recht waarin hij minderjarigen (en/of hun ouders) bijstaat in zowel strafzaken als zaken aangaande een dreigende ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Mr. Van Bel heeft in dat kader in 2010 de specialisatieopleiding Jeugdrecht aan de Erasmus Universiteit afgerond.

Mr. Van Bel is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).

Mr. Van Bel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk (strafrecht);
 • Strafrecht;
 • Personen- en familierecht (Jeugdbeschermingsrecht).

Op grond van deze registratie is mr. Van Bel verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. (Wouter) van Bel behandelt alle soorten strafzaken waarbij het accent ligt op procedures aangaande de Opiumwet, georganiseerde criminaliteit, levensdelicten, geweldsmisdrijven en vermogensdelicten.

Contact

  010 Strafrechtadvocaten

  TBVP 010 Strafrechtadvocaten
  Heemraadssingel 187
  3023 CB Rotterdam

  T: 010-7640830
  F: 010-7640831
  W: info@010strafrecht.nl