Mr. D.C.E. Timmermans

Mr. (Dirk) Timmermans heeft vanaf 2002 veel proceservaring opgedaan in uiteenlopende strafzaken. Hij staat zowel volwassenen als minderjarigen als raadsman bij. In het contact met cliënten wordt hij vooral gewaardeerd om zijn bereikbaarheid, de heldere taal die hij spreekt en zijn reële inschatting van het te behalen resultaat. In zijn strafpraktijk behandelt hij allerlei soorten strafzaken en legt zich met name toe op zaken betreffende georganiseerde criminaliteit, zedenzaken, TBS, opiumwetdelicten, levens- en geweldsdelicten, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, verkeersstrafrecht en uit- en overleveringszaken. Mr. Timmermans behandelt zowel strafzaken op nationaal niveau als strafzaken met een grensoverschrijdend karakter.

Mr. Timmermans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk (strafrecht)
 • Strafrecht;

Op grond van deze registratie is mr. Timmermans verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. (Dirk) Timmermans behandelt zowel strafzaken op nationaal niveau als strafzaken met een grensoverschrijdend karakter.

Contact

  010 Strafrechtadvocaten

  TBVP 010 Strafrechtadvocaten
  Heemraadssingel 187
  3023 CB Rotterdam

  T: 010-7640830
  F: 010-7640831
  W: info@010strafrecht.nl