Mw. mr. M.G.J. Plat

Mr. (Miranda) Plat is een kundig en ervaren strafrechtadvocate, die strijdt voor het belang van haar cliënten. Zij staat cliënten bij in onder andere drugszaken, geweldsdelicten, mensenhandel, vermogensdelicten en zedenzaken. Mr. Plat behandelt ook jeugdstrafzaken. Daarnaast voert zij procedures die samenhangen met de strafzaak, bijvoorbeeld tegen de gemeente bij het toepassen van bestuursdwang in het kader van de Opiumwet (sluiting panden o.b.v. art. 13b Opiumwet), het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in geval van een sluiting van een pand, procedures aangaande een last onder dwangsom die door de gemeente is opgelegd, procedures bij de korpschef (grijze pas) of bezwaar tegen de weigering van afgifte van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Mr. Plat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk (straf- en bestuursrecht);
 • Strafrecht;

Op grond van deze registratie is mr. Plat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. (Miranda) Plat is een kundig en ervaren strafrechtadvocate, die strijdt voor het belang van haar cliënten.

Contact

  010 Strafrechtadvocaten

  TBVP 010 Strafrechtadvocaten
  Heemraadssingel 187
  3023 CB Rotterdam

  T: 010-7640830
  F: 010-7640831
  W: info@010strafrecht.nl