Kosten

TBVP 010 Strafrechtadvocaten staat cliënten bij op betalende basis alsmede op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Indien wij de zaak behandelen op betalende basis hanteren wij een uurtarief dan wel een vast bedrag voor behandeling van de gehele zaak. 

Bij gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten geheel dan wel gedeeltelijk betaald door de overheid. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Aan de hand daarvan wordt ook vastgesteld wat uw eigen bijdrage is. Indien u in voorlopige hechtenis zit of heeft gezeten, kan de rechtsbijstand geheel kosteloos zijn.

Contact

  010 Strafrechtadvocaten

  TBVP 010 Strafrechtadvocaten
  Heemraadssingel 187
  3023 CB Rotterdam

  T: 010-7640830
  F: 010-7640831
  W: info@010strafrecht.nl