Professioneel juridische bijstand voor, tijdens en na de zitting

Soort zaken

TBVP 010 Strafrechtadvocaten behandelt alle aspecten van het strafrecht. Haar expertise richt zich met name op de volgende (deel)gebieden: commuun strafrecht, economisch strafrecht, ontnemingszaken, uit- en overleveringszaken, jeugd(straf)recht en penitentiair recht.

Veel voorkomende zaken die wij behandelen zijn:

 • opiumdelicten
 • levensdelicten
 • vermogensdelicten
 • geweldsdelicten
 • TBS
 • fraude en oplichting
 • witwassen
 • criminele organisatie
 • bedreiging en belediging
 • huisverboden
 • zedenzaken
 • verkeerszaken
 • jeugdzaken
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • inbeslagname
 • beklagzaken (penitentiair recht)
 • uit- en overleveringszaken
 • ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • schadevergoeding voor onterecht vastzitten
 • bestuursdwang
 • procedures bij het CBR