Professioneel juridische bijstand voor, tijdens en na de zitting

Uit- en overleveringszaken

Uit- en overleveringszaken betreffen zaken waarin een buitenlandse autoriteit een verzoek doet aan Nederland om een verdachte daar naartoe over te brengen om hem te vervolgen of zijn straf te laten uitzitten. Een dergelijke procedure dient aan tal van waarborgen en voorwaarden te voldoen. Indien daar niet aan wordt voldaan, kan de uit- of overlevering geen doorgang vinden.