Professioneel juridische bijstand voor, tijdens en na de zitting

Penitentiair recht

Onder penitentiair recht/ detentierecht wordt verstaan de regels die van toepassing zijn op het leven binnen het Huis van Bewaring of de gevangenis. Indien de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) een beslissing heeft genomen die volgens de gedetineerde niet klopt, kan hij zich daarover beklagen bij de beklagcommissie en eventueel daarna bij de beroepscommissie van de RSJ. Daarnaast bestaat er nog een bezwaar- en beroepsprocedure met betrekking tot door de selectiefunctionaris genomen plaatsings- en overplaatsingsbeslissingen. Ook over gedragingen van de inrichtingsarts kan worden geklaagd. In al deze procedures kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van TBVP 010 Strafrechtadvocaten.