Professioneel juridische bijstand voor, tijdens en na de zitting

Ontnemingszaken

Ontnemingszaken hebben betrekking op de vordering van het OM om wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen. Met wederrechtelijk verkregen voordeel wordt bedoeld het voordeel dat is genoten uit strafbare feiten, bijvoorbeeld geld dat daarmee is verdiend of goederen die daarmee zijn verkregen. Vaak gaat dit gepaard met beslaglegging. De procedure ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is een procedure die naast de reguliere strafzaak kan lopen.