Professioneel juridische bijstand voor, tijdens en na de zitting

Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestrijkt diverse rechtsgebieden. Het kan gaan om een strafzaak, maar ook over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Telkens zal de kinderrechter een beslissing nemen over het kind of de jongere. Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het jeugdrecht en kent aparte regelgeving voor minderjarigen ten aanzien van de procedure, straffen en maatregelen, waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. Voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar geldt bovendien het adolescentenstrafrecht. Zij kunnen zowel via het jeugdstrafrecht als het volwassenenstrafrecht worden berecht.